Vilkår og betingelser

Betaling
BOOKVINO.COM modtager betaling med Dankort / VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB.

Betalingen opkræves straks på din konto.

Alle beløb i den danske del af webshoppen er i DKK (danske kroner) og er inkl. Moms.

Betaling af vinsmagninger – såvel virtuel som fysisk – afhænger af hvilket land du kommer fra. Danske statsborgere kan betale i DKK.

BOOKVINO.COM bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL-protokollen (Secure Socket Layer). Dette betyder, at du ikke kan læse dine oplysninger.

Omkostninger for kunden i forbindelse med betaling: Ingen – Bookvino.com afholder alle kortomkostninger.

Levering
Bookvino.com har forskellige typer varer og tjenester. Hvis du køber et fysisk produkt i webshoppen, trækkes betalingen, når vi sender dine varer.

Hvis du køber en vinsmagning – uanset om den er virtuel eller finder sted i det område, du vil rejse til, betaler du normalt med mange dage i forvejen eller et par timer, før du bruger tjenesten.

Da vinsmagninger er tjenester, finder levering sted ved at levere tjenesten.

Opfyldelse

Ved køb modtager kunden en e-mail som en kvittering. Når du indløser tjenesten, er det nødvendigt at medbringe denne kvittering. Enten i form af visning på din mobiltelefon eller som udskrevet e-mail. Oftest er dette dog ikke nødvendigt, da tjenesteudbyderen har den samme kopi – og det vil derfor kun være nødvendigt at være i stand til at legitimere hans ret til tjenesten i form af billed-ID efter anmodning.

Særlige forhold

Kunden skal være opmærksom på, at levering i vinsmagninger – fysisk såvel som virtuel – finder sted på en dato i fremtiden, men betalingen sker ved accept i form af onlinetransaktion.

Bookvino.com’s ansvar i forbindelse med købet

Overførslen af leveringstiden fra Bookvino.com til leverandøren (virksomheden, der udfører vinsmagning) starter med kunden fysisk på leverandørens adresse – eller til en virtuel smagning – på det angivne tidspunkt i den online-software, der er tildelt den .

Da Bookvino.com har modtaget betalingen og indgået aftalen med kunden, er det Bookvino.com, der er ansvarlig for betaling og, hvis relevant, betaling. refusion af det beløb, der er betalt for den service, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1782/2 forbrugerens fortrydelsesret, se næste afsnit.

Fortrydelsesret ved vinsmagning

Du har normalt en 14-dages fortrydelsesret i henhold til loven. Perioden løber fra den dag, hvor aftalen blev indgået.

Da du bestiller en service, som i praksis ofte er afsluttet inden for de 14 dage, betyder det, at din fortrydelsesperiode udløber, når tjenesten er fuldt leveret.

Generelt skal du inden for 14 dage efter indgåelsen af aftalen meddele os, at du ønsker at annullere dit køb.

I tilfælde af, at servicetiden har fundet sted, men at du ikke er mødt uden annullering, bortfalder din mulighed for at annullere købet.

Annulleringen skal sendes pr. Post til det vinagtige sted, hvorfra du modtog modtagelsen af reservationen og til service@bookvino.com

I din meddelelse bedes du gøre os opmærksom på, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret.

Udfyld dit navn, adresse og send kvittering, som du tidligere har modtaget via e-mail eller sms.

Fortrydelsesret i webshoppen
En 14-dages fuld returret gives på varer købt i vores webshop.
Perioden beregnes fra den dag, du modtager ordren.

Du skal selv bære returomkostningerne.

Annullering skal rapporteres til os senest 14 efter købet, og fra annulleringen skal du returnere forsendelsen inden for 14 dage efter returnering af forsendelsen.

Beskeden skal gives via e-mail på service@bookvino.com. I meddelelsen skal vi gøre os opmærksom på, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret

Varens tilstand, når du returnerer den
Du er kun ansvarlig for enhver forringelse af varens værdi på grund af anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at bestemme varens art, egenskaber og funktion. Med andre ord kan du prøve varen på samme måde som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er testet ud over det, der er beskrevet ovenfor, anser vi den for at blive brugt, hvilket betyder, at du ved annullering af købet kun modtager en del eller intet af købsbeløbet afhængigt af varens kommercielle værdi.

For at modtage hele købsbeløbet skal du gøre det samme som du kan i en fysisk butik. Du skal teste varen, men du kan ikke bruge den.

Tilbagebetale
Hvis der er aftalt en refusion, bedes du sende dine bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

Garanti
Der er 2 års garanti i henhold til købeloven. Vores garanti gælder for mangler i materiale og / eller fabrikation.

Klagen gælder ikke for fejl eller skader forårsaget af forkert drift af produktet / tjenesten.

BOOKVINO.COM dækker returomkostninger i rimeligt omfang.

Ved refunderinger
Kontakt og indgiv klager til:

BOOKVINO.COM
Engdalen 28
8500 Grenaa

Pakker sendt på forespørgsel modtages ikke.

Sidst revideret 27.04.2020